ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΝΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο στις 25/11/2020 αποφάσισε, στη βάση της αναθεωρημένης Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των Κανόνων περί Κρατικών Ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν για ενίσχυση της οικονομίας λόγω των επιπτώσεων από την εξάπλωση της νόσου COVID- 191:

(α) την εξάμηνη παράταση του Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίου Νέων Στεγαστικών Δανείων από 31/12/2020 μέχρι τις 30/06/2021. Δηλαδή, η νέα καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα τα οποία συμμετέχουν στο Σχέδιο μπορούν να εγκρίνουν αιτήσεις δυνητικών δανειοληπτών για εισαγωγή στο Σχέδιο είναι η 30/6/2021. Η υλοποίηση της παράτασης έχει άμεση ισχύ από τις 25/11/2020.

(β) την εξάμηνη παράταση του Σχεδίου για Επιδότηση Επιτοκίου Νέων Επιχειρηματικών Δανείων, νοουμένου ότι θα τύχει της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως συμβατή με
τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.

περισσότερα…Γραφείο Τύπου, Ανακοινώσεις & Εγκύκλιοι Υπουργείου, MINISTRY OF FINANCE (mof.gov.cy)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


On Key

Related Posts

The fishing village in Ormidia

Ormidia The first Cyprus fishing village

The quaint fishing village of Ormidia, on Cyprus’s southeastern coast, buzzes with excitement for the annual Ormidia Fishing Festival. Celebrating the village’s maritime heritage, the

Get in touch

Newsletter

Get latest news & update

about us

“Decades of experience in the Cyprus property market have helped us choose our projects carefully”

© 1970- New Zoe Developers. All rights reserved.

Carefully crafted by Rami Meir

Skip to content